کانابیس ( حشیش )

 

.

.

.

.

تهیه و تنظیم :

دکتر سید رضا مهدوی - متخصص روانپزشک

دکتر مینا اسدی - متخصص روانپزشک