ترانس سکچوالیسم

ترانس سکچواليسم - TS

مطالعه در مورد ترانس سکچواليسم در بسياري از جوامع و همچنين کشور ايران بسيار مشکل مي باشد و شايد بتوان گفت يکي از شايعترين مشکلات در بررسي اين افراد بدنامي و يا در واقع انگي است که اين دسته از افراد را نشانه ميکند .

 

 

 

 

 

 

مطالعه در مورد ترانس سکسواليسم در بسياري از جوامع و همچنين کشور ايران بسيار مشکل مي باشد و شايد بتوان گفت يکي از شايعترين مشکلات در بررسي اين افراد بدنامي و يا در واقع انگي است که اين دسته از افراد را نشانه ميکند . بخصوص در جوامعي مانند ايران . افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي به اين علت که جامعه ديد خوبي نسبت به آنها ندارد (  SocialStigmatization  ) ، معمولا به راحتي سايرين در جامعه ظاهر نمي شوند و به سختي حاضر مي شوند در بررسي ها شرکت کنند .  و  حقيقت تلخ تر اين است که انگي که گريبان گير اين گونه افراد شده  حتي در بين  پزشکان و ساير پرسنل پزشکي نيز ريشه دوانيده است . در مطالعاتي که در کشور ايالات متحده به انجام رسيده است مشخص شده که بسياري از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي تجربيات ناخوشايندي را در برخورد به پزشکان ذکرمي کنند  که مي تواند به دليل نداشتن اطلاعات و آموزشهاي لازم در مورد اينگونه افراد و اسيتگماي اين افراد در جامعه باشد . در بسياري از جوامع و بويژه جوامع غربي به اين گونه افراد  لقب انحراف جنسي) (sexual  perversionداده ميشود .  همچنين   بعد از اينکهDSM-IVTR   اين دسته از افراد را در طبقه اختلال هويت جنسي قرار داد    بر  خلاف انتظار  واژه بيماري بودن باعث شد که اين گونه از افراد بيش از پيش توسط جامعه طرد شوند. در مطالعاتي که در کشورهاي آسيايي مانند تايلند به انجام رسيده است مشخص شده که استيگماي موجود در جامعه بسياري از جنبه هاي زندگي افراد ترانس را در بر مي گيرد و به تدريج آنها را به حاشيه اجتماع مي راند و زندگي شغلي اين افراد ، روابط آنها با ديگران و حتي خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد . در کشورهاي آسيايي قوانين بيشتري بر ضد افراد مبتلا به ترانس وجود دارد که باعث انزواي بيشتر اين گونه افراد در اين جوامع مي شود .

 

 

 

به نظر مي رسد نگرش موجود در جامعه باعث مي شود که بسياري از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي حتي بعد از عمل جراحي تغيير جنسيت نيز به گروه جنسي که به آن تغيير يافته اند ملحق نمي شوند و در بين جنسيت زن و مرد ، به جنسيت و گروه سومي وارد مي شوند . نگرش منفي موجود در جامعه و تبعيض باعث مي شود که نه تنها افراد ترانس ، بلکه تمامي افراد و شبکه ارتباطي آنها نيز به نوعي دچار انزواي اجتماعي شوند و نمي نتوانند به بسياري از امکانات و موقعيتهاي موجود در جامعه دسترسي داشته باشند .

 

 

 

اصطلاح ترانس فوبيا ( Transphobia ) در واقع بيان کننده نگرش منفي افراد نسبت به افراد ترانس سکسوال مي باشد که خود به دو دسته Trans-misogyny  ( ترس و نگرش منفي نسبت به مردان مبتلا به اختلال هويت جنسي ) و Transprejudice ( ترس و نگرش منفي نسبت به زنان مبتلا به اختلال هويت جنسي ) تقسيم مي شود .

 

 

 

اصطلاح Homophobia در واقع به نگرش منفي افراد ترانس نسبت به افرادي است در واقع همجنس باز هستند  .

 

 

 

بر اساس پيشنهاد بلامنفلد ( Belamenfeld ) در سال 1992 نگرش جامعه نسبت به افراد ترانس در 4 مرحله قابل توصيف است :

 

 

 

  1.   Personal : عقايد شخصي افراد نسبت به افراد ترانس

  2. Interpersonal  : قضاوت شخصي افراد تبديل به رفتارهاي براي ايجاد تبعيض مي شود .

  3. Institutional  : سازمانهاي دولتي ، کاري ، آموزشي و مذهبي بصورت سازمان يافته تبعيضهايي را بر عليه افراد ترانس ايجاد مي کنند .

  4. Cultural : شناختهاي کلي اجتماع نسبت به افراد ترانس .

 

 

 

در يک مطالعه از يک پرسشنامه براي بررسي نگرش افراد جامعه نسبت به زنهاي ترانس استفاده شد . اين پرسشنامه هاي 30 سوالي در 5 جامعه آسيايي ( هنگ کنگ ، فيليپين ، سنگاپور ، مالزي ، تايلند ) و 2 جامعه اروپايي ( انگليس و امريکا ) تکميل شد . نتايج حاصله نشان مي داد که در همه 7 کشور Transprejudice مشاهده مي شود ، در کشور امريکا و مالزي اين نگرش شديدتر و در کشورهاي تايلند و فيليپين اين نگرش شدت کمتري را نشان مي داد و کمترين شدت Transprejudice در کشور انگليس ( شهر لندن ) مشاهده شد . همچنين در بررسي که انجام شد ، 63 درصد دانش آموزان مالزي مخالف ازدواج افراد ترانس با مردان بودند ، 33 درصد در مالزي و 14 درصد فلپين مخالف  کارکردن زنان ترانس با کودکان بودند . همچنين اين بررسي ها نشان دادند که بسياري از زنان ترانس در محل کار ، خانواده ، دانشگاهها و ... مورد سوء استفاده سايرين قرار مي گرفتند .

 

نويسنده :

دکتر سيد رضا مهدوی

دکتر مينا اسدی

 

 

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS