بلوغ جنسی

بلوغ جنسی

 

این دوره در حدود 9سالگی در دخترها و در حدود 16 سالگی در پسرها دیده میشود. این که میگوییم حدود سنی به این معنی است که علاوه بر رشد جسمی و غددی، ژنتیک، محیط پیرامون، محرکها، اموزشها و ... میتواند بلوغ جنسی را تحت تاثیر قرار دهد.

علاوه بر تغییرات جسمی که در این دوره مشاهده میشود مانند بزرگتر شدن الت تناسلی، بزرگ شدن سینه ها ،رویش موها در صورت  و ناحیه تناسلی ، تغییرات روحی و احساسی زیادی نیز در این دوره بوجود می اید .

معمولا کودکی که تمام وقت خود را با خانواده و در خانواده سپری میکرده است با شروع بلوغ جنسی تغییراتی پیدا میکند که در بسیاری موارد با واکنشهای نادرست از طرف خانواده مواجه می شود. دراین دوره و همزمان با بلوغ جنسی تمایل بیشتری برای گذراندن وقت در خارج ار خانه ایجاد میشود و نوجوان سعی میکند توانایی خود برای شروع رابطه در گروههای همسالان راامتحان کند و زمان بیشتری را خارج از منزل و با گروههای همسن خود بگذراند و تاحدودی حس استقلال طلبی خود را به رخ والدین بکشد و درعین حال  با کنجکاوی نسبت به مسائل جنسی به جنس مخالف نیز علاقه مند و کنجکاو میشود.

واکنشهای والدین دراین زمان بسیار مهم است. متاسفانه در جامعه ما آموزش درست و خاصی در مورد مسائل جنسی نه در خانواده و نه در مدرسه وجود ندارد که این امر باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی میشود. برخورد خانواده در این دوره اگر بصورت کنترل بیش ار حد نوجوان باشد با روحیه استقلال طلبی او منافات پیدا میکند و میتواند برعکس باعث دور شدن بیشتر او از محیط خانواده شود و نوجوان یکی از منابع خود برای پرسش در مورد مسائل جنسی را از دست می دهد. از طرف دیگر بسیاری از والدین از کنجکاوی ها و پرسشهای فرزندان خود در مورد مسائل جنسی دچار اضطراب شدید میشوند ، خجالت میکشند و یا نمی دانند چگونه جواب بدهند.

در مواردی هم این پرسشهای جنسی از طرف فرزندان با واکنشهای خشن از طرف والدین مواجه میشود و به جای جواب مناسب ، فرزند محکوم میشود که به حیطه های ممنوعه وارد شده و یا حتی پرسیدن سوالات جنسی گناه الود تلقی شده و به شدت سرکوب میشود. نوجوانی که جواب سوالهای خود را نگرفته سعی میکند این جواب را از جامعه طلب کند و دست به تجربه برای ارضاء این کنجکاوی جنسی بزند و بعلت نبودن محیطی با اموزش مناسب در سطح جامعه امکان دارد به رابطه هایی با جنس مخالف روی بیاورد که مشکلات بیشتری را برای او ایجاد کند.

نوجوانی که سوال های جنسی او با گناه الود خوانده شدن و ضد دین بودن از طرف خانواده و جامعه جواب داده میشود و میل جنسی او محکوم و سرکوب میشود ، در اینده میتواند اضطراب زیادی را بطور ناخوداگاه در رابطه جنسی با همسر خود تجربه کند که ریشه در همان گناه الود خوانده شدن سکس از طرف خانواده دارد که در خانها بیشتر مشاهده میشود. ممکن است میلی برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خود نداشته باشد و یا حتی در بعضی موارد این سرکوب را بارفتارهای زیاد و از هم گیسخته جنسی و بی بندوباری جنسی در سنین بالاتر بروز دهد.

راهکارهایی که پیشنهاد میشود اموزشهایی هم برای نوجوانان و هم برای خانواده است که چگونه با این دوره روبرو شوند. والدین بجای سردرگم شدن در برخورد با این  دوره و سوالها و کنجکاوی ها بهتر است از جلسات مشاوره برای کسب اطلاعات بهتر و بیشتر کمک بگیرند و با تغییرات روحی فرزند خود اشناتر شوند . سیستم اموزشی هم باید تغییراتی کند و اموزشهای لازم در مدرسه و کتابها ایجاد شود تا این مرحله بگونه ای بدون مشکل سپری شود. 

 

 

نويسنده :

دکتر سيد رضا مهدوی

دکتر مينا اسدی

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS