کتاب های عمومی :

1- ترس از دیدگاه روانکاوی و نقش آن در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی انسان . هامبورگ یولای 1993

2- روانشناسی اجتماعی . الویت ارونسون

3- ناهنجاریهای رفتاری کودکان 

4- نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر

5- اختلال رفتاری

6- افکار مزاحم

7- اضطراب جدایی

8- هنر عشق ورزیدن - اریک فروم

9- 135 نکته برای اعتماد به نفس - سوزان جفرز

10- بیشعوری - خاویر کرمنت

11- هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند - آلبرت الیس

12- تفسیر یک خواب - زیگموند فروید

13- در باب حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

14- آموزش و زندگی - برتراند راسل