تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه

ار تی ام اس

 

تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه یا TMS ( Transcranial Magnetic Stimulation ): 

  یک روش غیر تهاجمی تحریک مغز می باشد . در این روش درمانی از طریق مولد جریان مغناطیسی  که در نزدیک سر قرار می گیرد پالسهایی از جریان مغناطیسی  به سلولهای عصبی مغز وارد می شود ،  جریان مغناطیسی  با تغییر در فعالیت های سلول مغزی تاثیرات درمانی را ایجاد می کنند . اگر این پالسها بصورت متوالی و به سرعت ایجاد شوند تحت عنوان Repetative TMS  یا rTMS نامیده شده و قادر به ایجاد تاثیرات پایدارتری در مغز می باشند .

 

اساس درمان در این روش تنظیم مجدد  فعالیت سلولهای مغزی می باشد که در بیماریهایی مانند اختلال  افسردگی ، اضطراب ،  اختلال وسواس فکری عملی و ... دچار کاهش و یا افزایش فعالیت شده اند .

.