ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه  
صبح 9.00 صبح الی  12.00 ظهر
عصر 3.00 عصر الی 8.00 شب

 
 

مطالب آموزشی :

آلزایمر

   Alzheimer

اختلال بیش فعالی – کم توجهی

   Attention Deficit – Hyperactive Disorder

اختلال دو قطبی

 Bipolar Mood Disorder

اختلال وسواس

  Obsessive Compulsive Disorder

اسکیزوفرنیا

  Schizophrenia

سندرم خستگی مزمن

 Chronic Fatique Syndrome

میگرن

Headache